אבחון דידקטי

אבחון דידקטי 

מהו אבחון דידקטי?

אבחון דידקטי זהו אבחון אשר בודק את  המיומנויות הדרושות לתהליך הלמידה.

בתהליך האבחון נבדקים רמות התפקוד של התלמיד במיומנויות היסוד בתחומי הקריאה, הכתיבה, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, יכולת ההבעה בעל- פה, הבעה בכתב, חשיבה מילולית וחשיבה בלתי מילולית בתחום המיומנויות הבסיסיות: זיכרון חזותי, זיכרון שמיעתי יכולת הקשב החזותי, שיום שליפה תפקודים ניהוליים ויכולת ההתארגנות. הממצאים  מראים את מוקדי החוזק ואת המוקדים לחיזוק של המאובחן ועל פי הממצאים ניתנות המלצות להורים, המלצות לדרכי הבחנות לתלמיד בבית הספר  (ברמה 1-2,  על- פי  משרד החינוך ) ותוכנית למידה. בתוכנית זו מתאימים לתלמיד שיטות טיפול ודרכים להוראה מתקנת על- פי צורך.

להלן פרוט הרמות השונות:
  
 
רמה 1

ההתאמות מסוג זה אינן פוגעות במהות הנמדדת על ידי הבחינה. להתאמות מסוג זה אין השפעה על נבחנים שאין להם ליקויי למידה; דהיינו: מתן ההתאמה למי שאין להם ליקויי למידה לא ישפר את הישגיהם. לעומת זאת, ההתאמות עשויות לסייע לנבחנים שיש להם ליקויי למידה ולשפר את הישגיהם. הגורם המאשר את ההתאמות הוא המועצה הפדגוגית,  בהסתמך על אבחון דידקטי. להלן ההתאמות:

 

סוג ההתאמה 


ביטויי הלקות המצדיקים את ההתאמה
 


ההליך הנדרש
 


הארכת זמן הבחינה בכתב בשיעור של 25% מזמן הבחינה
 

 - איטיות בקריאה ובכתיבה
 - קשיים בהתארגנות
 - לעתים הפרעות בקשב ובריכוז

 
 

התעלמות משגיאות כתיב**
 
 - ריבוי שגיאות כתיב  
שעתוק הבחינה**  - רמה נמוכה של קריאות כתב היד  
הנבחן יכתוב את הבחינה ויקריא אותה במלואה;
 הכותב יכתוב את דברי הנבחן במחברת נפרדת,  ללא שינוי ותיקון. שתי המחברות תיבדקנה בצמידות  במרב"ד.

 

הגדלת שאלון הבחינה
 

בעיות קריאה על רקע עיבוד חזותי לקוי וליקויים בקשב חזותי
 

על ביה"ס מוטלת האחריות להגדיל את השאלון.
 

דף נוסחאות מורחב ו/או ארגון שונה של דף הנוסחאות הרגיל והמורחב
 

קושי בדלייה מהזיכרון ובשימור בזיכרון
 

דף הנוסחאות המורחב מתפרסם בחוזר המפמ"ר. מומלץ להגדיל את דף הנוסחאות הרגיל עבור התלמיד.
 

 
 רמה 2

ההתאמות מסוג זה עלולות לפגוע באופן חלקי במהות הנמדדת על ידי הבחינה והן מתייחסות בעיקר לשינויים בתנאי הבחינה אך לא בתוכנה.

 
הגורם המאשר את ההתאמות הוא המועצה הפדגוגית, בהסתמך על אבחון דידקטי או על אבחון משולב ניתן להסתפק רק באבחון דידקטי.

להלן ההתאמות  


 
סוג ההתאמה
ביטויי הלקות המצדיקים את ההתאמה
 

ההליך הנדרש
 

הכתבת מבחן: הנבחן מכתיב את התשובות לבוחן ניטרלי (בוחן דובר השפה העברית / הערבית או משגיח שיודע קרוא וכתוב באופן סביר)

 

פער משמעותי בין יכולת ההבעה בעל-פה ליכולת ההבעה בכתב; כתב יד
בלתי קריא לחלוטין
 

הנבחן יענה על שאלון הבחינה בשלמותו, והבוחן ירשום את דבריו במדויק, ללא שינוי ותיקון
 
הקראת שאלון הבחינה ע"י קורא נייטרלי ובאנגלית - השמעת שאלון הבחינה באמצעות קלטת
קריאה איטית במיוחד או קריאה משובשת
 

הבוחן המקריא צריך להיות זמין לתלמיד הנבחן לצורך הקראה נוספת. בכל המקצועות, כולל מתמטיקה, שפות, מחשב ועוד, יש להקפיד על הקראה בלבד, ללא הסבר שאלות, מילים, או מונחים. פירוט ראה בחוזרי המפמ"רים
 

שימוש במילון אלקטרוני באנגלית
 

קשיים בשימוש אוטומטי במילון, הנובעים מקשיי שליפה,
שימור בזיכרון וארגון
 


אפשר להשתמש רק במילון אלקטרוני שאינו מדבר

 

באנגלית - הקלטת התשובות של הנבחן על גבי קלטת*
 
קשיים חמורים בתהליך הכתיבה
 

התלמיד יקליט את תשובותיו ישירות לקלטת, והקלטת תישלח למרב"ד
 

*הקלטת התשובות באנגלית ברמת 5 י"ל תינתן באישור ועדת ההתאמות המחוזית.
 
 
רמה 3- רק אבחון משולב !!!
ההתאמות מסוג זה משנות את המהות הנמדדת על ידי הבחינה ומתייחסות לשינויים הן בתנאי הבחינה והן בתוכנה.
 
                                 
 הגורם המאשר את ההתאמות הוא ועדת התאמות מחוזית
 
להלן ההתאמות   
 

ההליך הנדרש
 
ביטויי הלקות המצדיקים את ההתאמה סוג ההתאמה 
 
 הנחיות מפורטות לגבי שאלונים מותאמים במקצועות השונים  ראה בחוזרי המפמ"רים. בשום מקרה לא יפטור בית הספר  את התלמיד מלימוד פרקים בתכנית הלימודים. אישור  ההתאמה דורש הנמקה ברורה על קשר בין הלקות לבין  החלק בבחינה שהוא קשה במיוחד לתלמיד. שאלון מותאם  עבור תלמידים אקסטרנים יהיה בתוקף החל מקיץ התשס"ד.

 
 ליקויים ספציפיים וחריגים המונעים מהתלמיד לענות  על חלקים מהבחינה  שאלון מותאם,
 הנגזר משאלון הבחינה הרגיל עפ"י  ההנחיות בחוזרי המפמ"רים (הבחינה אינה נכתבת  ואינה נבדקת על-ידי ביה"ס)
 הליך הבחינה בע"פ יפורסם ע"י המפמ"רים סמוך למועד  פרסום המיקוד.
 פער של שני ציונים לפחות בין ההבעה בכתב להבעה בע"פ  לטובת ההבעה בע"פ; קשיים חמורים בקריאה, בכתיבה  ובארגון הידע ו/או הפרעה קשה בקשב ובריכוז שאינה  מאפשרת לנבחן לעבוד באופן עצמאי ו/או להכתיב לבוחן  ניטרלי
 
 מבחן בעל-פה (הבוחן יבקש מהנבחן להשיב על כל השאלות  המופיעות בשאלון החיצוני; ראה הנחיות בחוזרי המפמ"רים). 
 
ביה"ס יידע את הנבחן על המגבלות בקבלה למוסדות  להשכלה גבוהה, ויפעל על פי הנחיות המפמ"ר.

 
 קשיים חמורים במיוחד בתחום ההבנה הכמותית וחישובים -  תלמידים שאובחנו כדיסקלקולים  המרת בחינה במתמטיקה לבחינה במקצוע מדעי אחר -  ביולוגיה, כימייה או פיזיקה - ברמה של 3 יחידות


* בהסתבך על המלצת המועצה הפדגוגית, הנשענת בהמלצתה על אבחון משולב. 
 

האבחון הדידקטי נערך במרחב אישי ביהוד אשר בבקעת אונו.
 

לפרטים על שירה רשף, מאבחנת דידקטית במרחב אישי

 

 

 

אתר זה פותח ע"י בניית אתרים בניית אתרים | אתר תדמית
© כל הזכויות שמורות למרחב אישי - מרכז רב תחמי לאבחון וטיפול בילד ובמשפחה